Leasing pracowniczy to wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej.

 

W ramach naszej usługi:

 • przeprowadzimy rekrutację i zatrudnimy odpowiednich pracowników tymczasowych, a następnie oddelegujemy ich do pracy w Państwa Firmie;
 • przygotujemy pracowników do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • po zakończeniu pracy naliczymy i wypłacimy pracownikom wynagrodzenie;
 • będziemy utrzymywać stały kontakt zarówno z Państwem, jak i z pracownikami, aby jak najszybciej reagować na pojawiające się potrzeby.

 

Korzyści, jakie daje Państwu nasza usługa:

 • możliwość dopasowania wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb Państwa Firmy;
 • wsparcie w przypadku dużej rotacji zatrudnienia oraz znaczną pomoc w sytuacji okresowego wzrostu produkcji bądź sprzedaży;
 • zmiana stałych kosztów osobowych na koszty zmienne;
 • racjonalizacja kosztów pracy wynikająca z:
  • korzystniejszych warunków zawierania i rozwiązywania umów,
  • wyeliminowania kosztownych godzin nadliczbowych,
  • redukcji nakładów na rekrutację czy administrację zatrudnienia;
 • przeniesienie na Agencję obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy (kontrole PIP-u i ZUS-u), co gwarantuje Państwu brak ewentualnych problemów od strony administracyjno-prawnej;
 • dodatkowo zapewniamy:
  • dużą dyspozycyjność pracowników – praca w godzinach nocnych, jak również w niedziele i święta,
  • duże zaangażowanie i pracowitość oraz chęć podjęcia prac, które często spotykają się z oporem pracowników z Polski.